Actividades

Balonmán, Tenis, Judo, Baloncesto, Rugby en inglés, Actividade de orientación, Ximnasia acrobática, Educación Vial  e  Taller de periodismo.

Todas as actividades ven das mans dos técnicos máis cualificados, dende as actividades deportivas, coma as actividades culturais. Cada federación e clube asinará a sua especialidade uns monitores adaptados aos distintos grupos.

Os nenos e as nenas ao longo da semana rotarán nas distintas actividades, o que lles proporcionará un coñecemento básico dos diferentes deportes.  A rotación está formulada para que cada grupo de nenos e nenas pase  por cada actividade, como mínimo, dúas veces á semana.